Top

RELATIES IN DE NIEUWE ENERGIE

*Liefde, warmte, balans, harmonie, begrip en rust in relaties*
Relaties kunnen prachtig, leerzaam, warm, avontuurlijk, spontaan, vermoeiend, 
verdrietig, vreugdevol, liefdevol en nog zoveel meer zijn.

Relaties in de nieuwe energie vragen om een nieuwe invulling, andere inzichten, meer openheid, bezieling, eerlijkheid en liefde voor jezelf. Dit vraagt om uit het slachtofferschap te gaan, uit het drama, leven vanuit compassie en jouw wijsheid.
Iemand die een bewuste nieuwe energie relatie wil, of deze aangaat met zichzelf, wordt zich meer bewust van zijn eigen schepperschap en van het eigen creërend vermogen. Dat betekent dat je weet, handelt en reageert vanuit eigen verantwoording en dat je vernieuwende keuzes maakt. 
Je bent je er van bewust dat je de ander niet kan beschuldigen van jouw pijn, frustratie of irritatie of allerlei andere gevoelens. Je gaat de ander als boodschapper zien en je kunt niemand, maar ook jezelf niet, iets verwijten. Herken jezelf door een relatie met anderen!

Echter, het is nogal wat om alle verantwoording in jouw relatie(s) te aanvaarden, te weten dat jij het doet en het op je afroept…. Want het is makkelijker de tekortkoming van de ander te zien en daar eventueel een oordeel over te hebben. Oordelen kunnen je relatie met jezelf en met wie dan ook flink verstoren. Vaak handelen we uit oude overtuigingen en keuzes die ooit in het verleden zijn gemaakt. Boosheid, verdriet, ruzies, kwalijk nemen, angst of onzekerheid zijn vaak het gevolg van onwetendheid. Niet goed, niet fout maar omdat je eerder nog niet tot het inzicht bent gekomen over hoe je mede door inzichten anders kan gaan handelen. Ga uit het slachtofferschap en uit het drama, compassievol en vanuit jouw wijsheid.
Het is aan jou of jij de keuze wilt gaan maken om als slachtoffer in je relatie(s) te blijven staan of als schepper met zelfliefde te gaan handelen! 
Als je vanuit schepperskracht handelt kunnen er subtiele veranderingen ontstaan.
Inzichten komen met groot resultaat, voor jezelf en daardoor ook in je relaties.Jij bent de schepper, de transformator, de genieter en
vernietiger van alles wat er in je leven gebeurt.

Meer blogs lezen?
LEVEN IN DE NIEUWE ENERGIE.
ANGST.   ASPECTEN.  FYSIEK EN PSYCHISCHMISBRUIK.  
CONNECTIVE BREATH / BEWUST ADEMEN.